Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw
 1. Plac zabaw przeznacozny jest dla dzieci w wieku 3-11 lat
 2. Wstęp jest bezpłatny
 3. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu placu zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna
 4. Samodzielnie można pozostawić dziecko w wieku powyżej 7 lat na własną odpowiedzialność
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na plac zabaw założyć jednorazowe ochraniacze na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podytkowane to jest zachowaniem czystości na placu zabaw
 6. Dzieci zdejmują buty po przejściu przez bramki wejściowe, na placu zabaw przebywają w skarpetach - również latem
 7. Jeden rodzic/opiekun - tylko osoba pełnoletnia może bawić się z dzieckiem na placu zabaw. Jest wtedy całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka
 8. Rodziców/opienkunów prosimy o dopilnowanie aby wszystkie zabawki i zawartośc kieszeni dzieci pozostały w szafcez butami. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych rzeczy mogących stanowićpotencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na placu zabaw
 9. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały podstawowych zasad:
  - nie należy popychać innych dzieci
  - nie należy wynosić piłeczek z basenu
  - nie należy wnosić picia i jedzenia do strefy zabaw
  - zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy (grozi zadławieniem)
  - zabrania się wchodzić na wewnętrzne konstrukcje placu zabaw dla dzieci (grozi wypadnięciem)
 10. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na placu zabaw
 11. Właściciel oraz personel placu zabawnie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie przestrzegających regulaminu
 12. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności
 13. Rodzic/opiekun wprowadzający dziecko na plac zabaw ośiwadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!

Podmiot odpowiedzialny:
M.W. ZACZYK
NIP: 8830016218
ul. Zieleniec, nr 2
57-340 Duszniki-ZdrójKontakt

Zygzak